Forside / Netværk

Ledelse er jo ikke en skønhedskonkurrence!

Jeg faciliterer ledernetværk for mange brancher og ledelses-niveauer.

Ambitionen er at blive klogere sammen gennem udforskning, fremfor på skift at holde taler om, hvor godt det går i egen organisation. Som en deltager sagde: "Det er virkelig godt det her. For vores møder hjemme i ledergruppen er desværre ligesom en skønhedskonkurrence - vi sidder og flasher ego på skift, i stedet for ærligt at dele de virkelige udfordringer."

Vi gider ikke skønhedskonkurrencer! Vi vil være lydhøre, fremfor tunghøre! Vi vil arbejde med en fælles meningsskabelse, fremfor en siloopdelt verdens-forståelse!

Indlæg på netværksmøder

Jeg holder inspirations-oplæg om vigtigheden af at "vokse som voksne" og at hjælpe andre med at skabe mening - især når vi leder i kompleksitet.

Jeg var f.eks. på besøg i bl.a. F5-netværket: "Rethinking Public Strategy", hvor vi udforskede denne sammenhæng. Vi tog afsæt i citatet her, som virkelig indrammer vor tids store ledelsesmæssige udfordring: At træffe vise valg!

 

 

E.O.Wilson om kompleksitet