Forside / Om Pernille

MIN VISION

Jeg hjælper nutidens ledere med at skabe fremtidens organisationer. Min mission er at hjælpe ledere med at:

  • få øget bevidsthed om deres bidrag til verden
  • finde ståsted, finde vej og træffe vise valg
  • skabe organisationer med liv og sjæl

 

FREMTIDENS LEDELSE:

Privat og professionelt er jeg optaget af strømningerne omkring fremtidens ledelse  båret frem af kræfter som Frederix Laloux, Robert Kegan og Jennifer Garvey Berger.

Sammen med tidligere administrerende direktør i CallMe, Hanne Lindblad , tilbyder jeg "developmental journeys" med afsæt i Kegans teorier - godt hjulpet på vej af vores samarbejde med og videreuddannelse hos det internationalt anerkendte Growth Edge Society.

Tjek gerne vores fælles initiativer i The Onion Room

Her udbyder vi f.eks. Master Classes i Adult Development.

 

 

 

MIN BAGGRUND

Jeg stiftede firmaet PernilleBøge i 2011 efter en årrække som leder, projektleder, rådgiver og konsulent.

Jeg samarbejder løbende med mennesker, der komplementerer og udvider mine egen rækkevidde og forståelsesramme.

 

MIN ERFARING:

Jeg har omfattende erfaring med at inspirere, rådgive om, designe eller facilitere:

►Vertikal udvikling i grupper og organisationer

►Strategi/forandringsprocesser med mening

►Ledernetværk/kollektive uddannelsesforløb

►Aktørdrevne processer i stor skala (konferencer, seminarer)

►Teamudvikling og team-supervision

►Interaktive oplæg om fremtidens ledelse

►Growth Edge coaching

►Ledelsesrådgivning

MENNESKEKLOG:

Mine kunder og samarbejdspartnere kalder mig en garvet og menneskeklog konsulent, som udforsker, udfordrer og samskaber betydningsfulde løsninger.

Min tilgang er dedikeret, udogmatisk, praksisnær, hjertelig og ambitiøs - altid med kærlig kant og evnen til at turde miste fodfæste.

OG DET MERE FORMELLE:

Jeg har en kandidatgrad fra RUC i Idéhistorie/samfundsfag og formidling.

Jeg har efterfølgende taget en række supplerende uddannelser, bl.a. Growth Edge Coach, ID Coach, ID Mentor; adjunktcertificering i Voksenundervisning og et væld af persontype værktøjer som JTI, Teamkompasset, Garuda Kompetenceprofil, Garuda Lederprofil, HumanDeveloper/ProPerson og Belbin.

Jeg har arbejdet som underviser i Kosovo, New Zealand, Mexico og Costa Rica samt som frivillig underviser på Balkan (Kroatien og Bosnien).

Lad os følges på LinkedIn, hvor jeg hyppigt deler små og store refleksioner.

HVAD SIGER MINE KUNDER?

HELLE MARIAGER, CENTERCHEF

“Pernille fanger hurtigt essensen i det, vi vil have fokus på, og det, der skal arbejdes med. Hun sikrer, at organisationen har flyttet sig, når hun har været der. Som facilitator er hun både involverende og konfronterende - altid med udvikling og progression for øje. Hun har "kant" og fokus på leverancerne! “

 
DIREKTIONEN, BALLERUP KOMMUNE

“Pernille er en meget dygtig facilitator og proceskonsulent. Hun formår at fastholde 250 lederes interesse og ildhu ved hjælp af først og fremmest hendes professionalisme, entusiasme og rolige udstråling. Pernille er topprofessionel og meget lydhør i forhold til de forventninger hendes samarbejdspartnere har. Hun bliver ved at jagte de helt rigtige løsninger indtil, de sidder lige i skabet.“leverancerne! “

 
 
JAN NIELSEN, FAKULTETSDIREKTØR
“Vi har gennem de seneste år arbejdet på at udvikle teamorganiseringen på det administrative område her på fakultetet.Det har været en meget givende proces, hvor både effektiviteten og kvaliteten har fået et stort løft. Pernille har som eksternt konsulent være en central bidragyder til den generelle proces for chefteamet, samtlige teamkoordinatorer og flere teams. Pernille udviser stor professionalisme og indlevelse i fakultetets særlige forhold, formår at sætte opgaven i en teoretisk ramme og samtidig omsætte den til vores virkelighed, så det giver mærkbare og varige forandringer i vores opgavevaretagelse.“
ERIK JUNKER, SKOLEDIREKTØR

“Pernille fanger hurtigt det væsentlige i processen - det vi roder med og står midt i - og gør det klart for os, hvad vi bør arbejde med. Hun folder tingene ud. Man bliver set, forstået og trukket hen til steder, hvor man ikke kan komme på egen hånd. Pernille har et stort nærvær og en oprigtig nysgerrighed, der holder os fast, ikke lader os slippe - og så gør hun tingene klare og målrettede."

CHRISTINA LADEHOFF, AFDELINGSLEDER

“Jeg har fået langt mere med mig, end jeg har fået på så mange andre lederuddannelser...træningsforløbet går simpelthen langt dybere - og samtidig er det lige til at lade sig inspirere af i dagligdagen!“

."

BENNY BALSGAARD, KOMMUNALDIREKTØR

”Vi har med vores strategiske satsning på innovation og med inspirationen fra lederuddannelsen i Teori U udfordret vores mødestrukturer helt ind i direktionen. Vi er i gang med at udfordre hele den måde, vi tænker ledelse på.”

 

ANDREAS GYLLING ÆBELØ:

Jeg valgte Pernille Bøge til et supervisionsforløb med min ledergruppe, fordi hun lynhurtigt lytter sig ind til behov og løsninger uden at komme med præfabrikerede svar. Hun skaber Pernille et roligt og professionelt rum, som fører til en åben og tillidsfuld samtale, også om de svære spørgsmål. Med sit solide kendskab til civilsamfundet koblet med den nyeste ledelsesforskning og –praksis, møder vi både en forståelse for organisationens vilkår og en faglig skarphed udefra.”