Forside / Portfolio

Portfolio

Designer og gennemgående facilitator på 2- årige ledernetværk for DANSK MAGISTERFORENING

Designer og gennemgående underviser på 2-årigt udviklingsforløb for skoleledelserne i Billund.

Co-designer på DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD's årskonference

Implementering af ny strategi - og nye roller i SIKKERHEDSSTYRELSEN.

Coach og facilitator for ERHVERVSMINISTERIET i et flerårigt projekt om karriere- og kompetenceudvikling. 

Facilitator på BALLERUP KOMMUNE's "Lederspring": "Ballerup 3.0"

Co-designer og facilitator flerårigt forløb for NATURSTYRELSEN, hvor 400 aktører sammen skabte pejlemærkerne for Danmarks første nationale Friluftspolitik

Vært for MILJØMINISTERIET's konference om mindre madspild med besøg af bl.a. miljøminister, fødevareminister og stifteren af Stop Spild af Mad, Selina Juul.

ForandringsFacilitator

Uddannelsen træner ledere i design, ledelse og facilitering af formålsdrevne forandringer med afsæt i en konkret forandring i egen organisation. Se mere under Uddannelse

U-facilitator uddannelsesforløb

Uddannelsen træner konsulenter i design og facilitering af processer med afsæt i Teori U. Også gennemført som skræddersyet internt forløb.

Facilitering for fagfolk

Underviser på ECTS-givende forløb i Procesfacilitering på CPH BUSINESS med fokus på design og facilitering af formålsdrevne læringsforløb.

Sundhedsplejen skifter spor

Facilitator og underviser på flerårigt forandringsprojekt: Sundhedsplejen i ÅLBORG udvikler som en af de første kommuner i Danmark forældrekurser og arbejder med sporskiftet fra sundhedsplejerske til facilitator.

Hvis du var i mine sko

Teamudvikling for FAXE KOMMUNE, hvor vi bruger Jungiansk Type Indeks til at gå bag om forskellige måder at reagere på i forandringsprocesser.

Teamorganisering på fakultetet

Træner af teams, chef-team og teamkoordinatorer på JURIDISK FAKULTET henimod en fladere, værdibaseret organisering og kultur. Fokus: Rollen som teamkoordinator.

Nye ledelsesformer

Rådgiver for ledere og ledelsesteams indenfor efterskoleverden, som har sat fremtidens ledelse på dagsorden: Delt forstanderskab og fælles ledelse i lederteamet.

Diplom i Ledelse

Underviser og eksaminator på en række forløb på DIPLOM I LEDELSE indenfor fagene: Forandringsledelse, Innovation og Det personlige lederskab.