Udvalgte udtalelser og cases

Andreas Gylling Æbelø, direktør i Aidsfondet:

Pernille lytter sig lynhurtigt ind til behov og løsninger - uden at komme med præfabrikerede løsninger og svar. Hun skaber professionelle rum, som fører til åbne og tillidsfulde samtaler - også om de svære spørgsmål. 

 Direktionen i Ballerup Kommune:

Pernille er en meget dygtig facilitator og proceskonsulent. Hun formår at fastholde 250 lederes interesse og ildhu ved hjælp af først og fremmest hendes professionalisme, entusiasme og rolige udstråling.

 

Erik Junker, skoledirektør:

Pernille fanger hurtigt det væsentlige i processen. Folder tingene ud, får ting til at ske ved at skabe refleksion og klarhed hos os - og sætter vores problemfelter ind i et større perspektiv og en større begrebsverden…

 

Jan Nielsen, Fakultetsdirektør, Københavns Universitet:

Pernille udviser som ekstern konsulent for chefteamet og teamkoordinatorerne stor professionalisme og stor indlevelse i fakultetets særlige forhold. 

 

Betina Merrild Yde, Senior Digital Product Owner, Nordea: 

Pernille hører til blandt de ypperste, jeg kender, inden for facilitering af læringsprocesser. Hendes evne til at stille skarpt på essensen, sætte rammerne, være nærværende, understøtte dialogen og involvere alle er forbilledlig. 

 

 

 

Benny Balsgaard, Kommunaldirektør

Vi har med vores strategiske satsning vores mødestrukturer helt ind ipå innovation og med inspirationen fra lederuddannelsen i Teori U udfordret  direktionen. Vi er i gang med at udfordre hele den måde, vi tænker ledelse på.

 

Helle Mariager, Centerchef

Pernille fanger hurtigt essensen i det, vi vil have fokus på, og det, der skal arbejdes med. Hun sikrer, at organisationen har flyttet sig, når hun har været der. Som facilitator er hun både involverende og konfronterende - altid med udvikling og progression for øje. Hun har "kant" og fokus på leverancerne!  

 

Erik Junker, Skoledirektør

Det er nærværet og nysgerrigheden, der flytter os. Vi bliver set og forstået - og trukket steder hen, vi ikke kan komme på egen hånd.

 

 

Dan Stefan Nielsen, Centerleder:

Nu forstår jeg, hvorfor mine 1-1 møder med medarbejderne er så forskellige - og hvorfor møderne ikke bare kan følge min foretrukne skabelon.

 

 

 Direktionen i Ballerup Kommune:

Pernille er topprofessionel og meget lydhør i forhold til de forventninger hendes samarbejdspartnere har. Hun bliver ved at jagte de helt rigtige løsninger, til de sidder lige i skabet!

 

Jan Nielsen, Fakultetsdirektør, Københavns Universitet:

Pernille formår at omsætte teorien til vores virkelighed - og det giver både mærkbare og varige forandringer i vores opgavevaretagelse.  

 

Dan Stefan Nielsen, Centerleder:

Jeg kan "raffinere" møderne. Gøre dem mere effektive og produktive for alle. Det giver aha-oplevelser - og et nyt syn på dig selv og dine medarbejdere.

 

 

 

Christina Ladehoff, Afdelingsleder

Jeg har fået langt mere med mig, end jeg har fået på så mange andre lederuddannelser...træningsforløbet går simpelthen langt dybere - og samtidig er det lige til at lade sig inspirere af i dagligdagen!

 

2 årig lederuddannelse

Skræddersyet uddannelse til Billund Kommunes skoleledelser.

2 årigt ledernetværk

Facilitering af ledernetværk for Dansk Magisterforening (DM)

Organisationsudvikling

Flerårigt udviklingsprojekt: Team-organisering på Juridisk Fakultet.

Intern karriereudvikling

Tovholder på udviklingsprojekt og temadage for Erhvervsministeriet.

Lederteamudvikling

Træning og udvikling af AIDSfondets ledelsesteam

Facilitering for fagfolk

Underviser i Procesfacilitering på CPH BUSINESS.

Teamudvikling

Forandringsprocesser og JTI-profiler for ledere i Faxe Kommune

ForandringsFacilitator

Topevalueret uddannelse i samarbejde med Seminarer.dk.

Strategi og kultur

Implementering af ny strategi og kultur i Sikkerhedsstyrelsen.

Organisationsudvikling

Flerårigt forandringsprojekt i Gribskov Kommune.

Diplom i ledelse

Underviser i Forandringsledelse og Det personlige Lederskab.

Konferencefacilitator

Konferencefacilitator på Ballerup Kommunes forløb: Lederspring.

Online MasterClass

Åbent, træningsforløb: Kunsten at navigere i kompleksitet.

Facilitering af netværk

Kvinder i ledelse - facilitering af netværk for Efterskoleforeningen

Konferencedesign

Det Kriminalpræventive Råds årskonference om Netværk.