Forside / Portfolio

Mine næste skridt

Rådgiver, coach og facilitator for ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET i et flerårigt projekt om karriere- og kompetenceudvikling. Temadage, træning og individuel rådgivning.

Lederspring for alle

Facilitator på BALLERUP KOMMUNE's "Lederspring": At bringe alle 250 ledere gennem netværksskabende konferencer og kurser for at udvikle "Ballerup 3.0"

Fagfolk under forandring

Rådgiver og facilitator for SIKKERHEDSSTYRELSEN på en del af deres forandringsrejse mod implementering af ny strategi - og mod nye roller for koordinatorerne.

Aktørdrevne konferencer

Co-designer og co-facilitator på forløb for NATURSTYRELSEN, der ledte 400 aktører fra alle grene af dansk friluftsliv til at skabe konkrete pejlemærker for Danmarks første nationale friluftspolitik.

Se Video fra Kick off konferencen

Mindre Madspild

Vært for MILJØMINISTERIET's konference om mindre madspild med besøg af bl.a. miljøminister, fødevareminister og stifteren af Stop Spild af Mad, Selina Juul.

Når netværksdannelse er målet

Co-designer på DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD's årskonference med særligt fokus på at skabe netværksdannelse, videndeling og reel aktørinvolvering.

ForandringsFacilitator

Uddannelsen træner ledere i design, ledelse og facilitering af formålsdrevne forandringer med afsæt i en konkret forandring i egen organisation. Se mere under Uddannelse

U-facilitator uddannelsesforløb

Uddannelsen træner konsulenter i design og facilitering af processer med afsæt i Teori U. Også gennemført som skræddersyet internt forløb. Se mere under uddannelse

Facilitering for fagfolk

Underviser på ECTS-givende forløb i Procesfacilitering på CPH BUSINESS med fokus på design og facilitering af formålsdrevne læringsforløb.

Sundhedsplejen skifter spor

Facilitator og underviser på flerårigt forandringsprojekt: Sundhedsplejen i ÅLBORG udvikler som en af de første kommuner i Danmark forældrekurser og arbejder med sporskiftet fra sundhedsplejerske til facilitator.

Hvis du var i mine sko

Teamudvikling for FAXE KOMMUNE, hvor vi bruger Jungiansk Type Indeks til at gå bag om forskellige måder at reagere på i forandringsprocesser.

Teamorganisering på fakultetet

Træner af teams, chef-team og teamkoordinatorer på JURIDISK FAKULTET henimod en fladere, værdibaseret organisering og kultur. Fokus: Rollen som teamkoordinator.

Nye ledelsesformer

Rådgiver for ledere og ledelsesteams indenfor efterskoleverden, som har sat fremtidens ledelse på dagsorden: Delt forstanderskab og fælles ledelse i lederteamet.

Diplom i Ledelse

Underviser og eksaminator på en række forløb på DIPLOM I LEDELSE indenfor fagene: Forandringsledelse, Innovation og Det personlige lederskab.